Деблокирано пет веб сајтова „Заветина“

Истакнуто

Ознаке

Данас су деблокирани Веб сајтови „ЗАВЕТИНЕ“ уз подршку  GOOGLa.

Поново је омогућена видљивост ових сајтова, својеврсних библиотека. Данас, тј.  4. фебруара 2013, после 13 ч.

Коме су засметали ови сајтови?Болесницима?Пакосницима?

Јабланови

Јабланови, симбол Заветина

 

Заветине Дељено са свима на светуПолазна станица/site/zavetine1/

ЗАВЕТИНЕ Ново сазвежђе Дељено са свима на светуБиблиотека одабраних рукописа на књижевним конкурсима ЗАВЕТИНА/site/zavetineinfo/

Библиотека ЗАВЕТИНЕ (1) Дељено са свима на светуНепрофитна електронска библиотека ЗАВЕТИНА/site/inicijativalukic/

Библиотека ЗАВЕТИНЕ (2) Дељено са свима на светуБиблиотека дигитализованих непрофитних издања ЗАВЕТИНА/site/velikazavetina/

Edition SECTIO CAESAREA. Едиција ЦАРСКИ РЕЗ Дељено са свима на светуНаталијин и Миљанин перивој. Електронска библиотека превода и препева дела са српског језика на светске и са светских језика на српски/site/editionsectiocaesarea/

Подсећамо, све наше пријатеље и у Србији, и широм ове планете, да су Веб сајтови „Заветина“ били на мети неких недобронамерних  и непознатих хакера од прошлог лета до данас – већ четири пут у релативно кратким временским интервалима!Докле?

 

 

 

СВЕТЛОСТ КРИТИКЕ / Душан Стојковић

Истакнуто

Ознаке

 

Маховина испред Велике магазе, 2010

Маховина испред Велике магазе, 2010

Мирослав Тодоровић је одличан песник. То се – иако недовољно, у сваком случају мање него што је овај стваралац већ одавно заслужио – зна. После прве књиге његових критичких текстова – У сенци Дамокловог мача, 1 (2009) – обзнанило се како је он, у исти мах, и предан и поуздан књижевни критичар. По много чему, особен. По свему, драгоцен. Друга књига његових критичких прилога, ова о којој пишемо, Ширење светлости, потврђује да бављење критиком за Тодоровића нипошто није узгредица. Ни у ком случају,  не – узалудница. Многе његове критике осветлиле су на прави начин проучавана дела и о њима се неће убудуће моћи размишљати и расправљати на прави начин а да се оно што је прибележио, наднет над њима, Мирослав Тодоровић не узме у обзир. За критичара веће похвале – убеђени смо – нема, и не може је бити.

Ширење светлости је четвороделна књига: „Видик речи“, „Реч/и боја. Реч/и светлост/и“, „Реч – песме“ и „Видело речи“. Њено композиционо устројство флуидно је. И драмско и лирско. Синтетичко. Нашем писцу све уметности су у видокругу. Сарађују једна са другом. Помажу једна другој тако што у оној која је у жижи критичког текста откривају димензије карактеристичне за уметност која се са њом самерава. Када пише о књижевним делима, Тодоровић их, не ретко, сагледава као слику, најчешће фреску. Када пише о ликовним остварењима, он их доживљава као песме. Не ретко, и сам напише, „паралелну“, песму. Његова критика, тако, постаје неухватљива, „струјна“, пуна пажљиво уочених, цизелираних, опсервација, Право извориште најразличитијих асоцијација.

Први циклус књиге, најдужи, „Видик речи“, посвећен је писцима. Пред нама су не прикази, већ – углавном – мини-студије. Тодоровић мајсторски бира, игриве, наслове. И њима, као и читавим текстовима, обраћа пажњу на оно што есенцијално јесте у проучаваним делима. Знајући да уочи симболичко срце њихово, детаљ(е) који онда постане/у полазна тачка за сагледавање читаве књиге, интерпретирајући их, и сам постиже да његов критички одазив поприличну меру симболичког понесе.

Мирослав Тодоровић не пише по морању, већ по хтењу. И о писцима који, најчешће незаслужено, нису у центру пажње наше критичарске јавности (уколико ове уопште и има). Не пише о извиканим писцима. Прати оно што се дешава на читавом српском литерарном простору. За њега не постоје књижевна престоница и књижевна периферија. Једини прави параметар јесте вредност дела о којем се подноси критички рачун. Чести су текстови о савременим нишким писцима, као и о оним који су својим литерарним деловањем за нишку средину везани. Више је писано о песницима него о прозаицима и критичарима.

Тодоровић гради своју мапу савремене српске књижевности. Она јесте помало искошена, али је и сасвим аутентична. Ретко кад се, посебно у последње време, на нашој критичарској позорници говорило овако поштено. Без плаћања икаквих рачуна, робовања измишљеним вредностима. Наш литерарни Олимп нипошто не изгледа онако како се уморним, крмељавим, дежурним критичарима чини. Писац о којем пишемо, на пример, зна и не либи се да прибележи, како је српски роман био дарован (то даривање још траје) изванредним романом Пасија по Амарилисусвојеврсном нашом „људском комедијом“ и поред све трагичности онога о чему се у њему приповеда, правом фреском свог (и сваког) времена, истинском вредношћу – Мирослава Лукића, писца који је, упркос несумњивој песничкој снази, оштрини и експлозивности критичког суда, изворној, разложној и убитачној  полемичности, као и храбрим и прекретничким антологијама песништва, остао у сенци и није ишчитан како ваља.

Вреди навести писце о чијем делу Тодоровић пише (пре свега да би се подстакао неки потенцијални, будући читалац да за тим писцима и тим делима посегне; ако се то збуде, наш критичар је обавио свој задатак, а он о многим од ових дела тако пише да би било право чудо да се тако нешто не догоди): Властимир Станисављевић Шаркаменац, Милутин Лујо Данојлић, Обрен Ристић, Дејан Богојевић, Небојша Деветак, Бајо Луковић, Радмило В. Радовановић, Виолета Јовић, Анђелко Анушић, Стојан Богдановић, Драгољуб Симоновић, Љубиша Митровић, Иванка Косанић, Душан Варићак, Горан Ђорђевић, Адам Пуслојић, Стеван Бошњак, Мирослав Димитријевић, Милош Јанковић, Радослав Вучковић…

На Тодоровићевом критичарском столу не налазе се само књиге које су штампане у Србији, већ и оне које су светлост дана угледале у Републици Српској или у Хрватској, у издањима  загребачке „Просвјете“. Када је о поезији реч, не само декларативно, уз празна заклињања, за нашег критичара никаквих међа нема. Поезија, истинска и аутентична, она је којој он једино, свим срцем и свом душом, служи. На делу је, тако, побратимство душа. Песничко јатимљење.

Уводни делови Тодоровићевих текстова, када би били збрани на једном месту, и попут пазли хармонично складани, дали би прави увид у његову поетику. Показали би, успут, и чиме је он незадовољан када је о нашој књижевној критици, и књижевности уопште, реч. Показали би, уједно, и зашто, на жалост, наш критичар, у овим смутним временима, помало на критичарског Дон Кихота личи. Готово сви знају да у нашој књижевности поприлично тога не штима, али остају глуви и неми на позиве да се понешто на боље измени.

Мирослав Тодоровић и када о туђим књигама пише не заборавља да је изворни и истински песник. Постоји, понекад прикривена, али треперава, и лајтмотивска, поетска жица у његовим текстовима. Пишући углавном о песницима као песник који, загледајући се и огледајући се у њиховим поетикама, и о својој, макар индиректно, збори, Тодоровић се указује као, амалгамисани, песник и критичар, лирски критичар. То нас подсећа на критичку димензију која је, уз несумњиву опору метафизичност, красила његове, по оствареним вредностима незаборавне, песничке збирке, роман у настајању: Летеће бараке, теренци и њи`ове душе (1990), Теренска свеска (1993) и Свети мученици (1998).

Овај дневник читања и ишчитавања јесте, несумњиво јесте, ревизија савремене српске књижевности (надасве поезије) као нова визија онога што ова, упркос –  папагајским – критичарима, јесте.

Не пише се уопштено, већ максимално конкретно; не празњикаво, као што чини већина наших квазикритичара, већ есенцијално о ономе што је за анализирану књигу суштинско. Вредносни суд, иако ретко када изречен експлицитно, веома лако се уочава (најпре, и самим писањем о одређеним књигама, али, наравно, не само тако). Тодоровић не пише о ономе што га не дотиче. Не пише негативне критике. Прави критичари, ако се реше да узму у руке критички маљ, требало би да ударе њиме „највеће“, незаслужено пиједестализоване; лако је почетнике и скрајнуте ауторе потезати за уши. То боли само онога о коме се пише; критичара нипошто не.

Несумњива је лепота речи које се таласају Тодоровићевим текстовима, мелодијање његове реченице. Наш критичар пише не само за око и не само за уши. Пише по души, за душу. Пише душом о души.

Други део књиге одазив је на слике Слободана Јовановића. У њему је критичар пронашао братску стваралачку душу. Стога се и критика преметнула у песме.

Трећи део доноси неколика захвална слова поводом добијања престижних књижевних награда. И опет се реакција претварала и у песму. Ту су и неколике, углавном критички заоштрене, реакције на оно што се са нама и нашом државом дешава. Као главни „јунак“ неколиких прилога појављује се, благородна, малина.

Последњи део књиге, „Видело речи“, доноси четири зналачки вођена разговора са великим писцем, Тодоровићевим земљаком, Добрилом Ненадићем. Тодоровић је успео да – промишљеним својим пропитивањима и, несумњиво, стваралачким ослушкивањем одговореног и покретањем нових одговора – сасвим „отвори“ једног од најпопуларнијих наших романсијера и ови разговори постали су, већ сада, саставни део наше критичарске баштине. Добрило Ненадић виђен Тодоровићем најаутентичнији је, „прави“, Добрило Ненадић.

Мирослав Тодоровић је – никакве сумње нема – песник свим својим бићем. Његова поезија песништво је бића. За Тодоровића, бићевање јесте певање, једнако као што и певање бићевање јесте. Важи то и за његову критику. Она је друга половина његове, стваралачке, јабуке.

Mračne sile nad internetom – upozorenje

Истакнуто

Ознаке

Edicija Z 0005Osnivač Vikiliksa Džulijan Asanž kaže da su se mračne sile nadvile nad internetom i da državne agencije i velike firme poseduju mnoštvo informacija o građanima. Moć je tolika da to obilje presretnutih informacija dovodi do apsurda: oni koji nas prate znaju o nama višse nego mi sami, kaže Asanž.

Osnivač Vikiliksa Džulijan Asanž u intervjuu za svog izdavača u Srbiji Albion Books upozorio je da su se mračne sile nadvile nad internetom i da državne agencije i velike kompanije koje su etablirale onlajn biznis raspolažu mnoštvom informacija o građanima.

Moć je tolika da to obilje presretnutih informacija dovodi do apsurda: oni koji nas prate znaju o nama više nego mi sami, rekao je Asanž u intervjuu …

Видети више: http://www.smedia.rs/vesti/vest/104807/Dzulijan-Asanz-Internet-Asanz-Mracne-sile-su-se-nadvile-nad-internetom.html

_________

– To je stvar političke svesnosti i samospoznaje – kaže on i dodaje da postoje dva načina borbe.

Prvi je da svoj način komunikacije prilagodimo rizicima koji postoje, da budemo mnogo oprezniji u komunikacijama i vezama koje se dešavaju u onlajn svetu, da budemo svesni da sve te informacije prikupljaju velike države poput SAD i prosleđuju ih državnim agencijama, ali i korporacijskim partnerima koji su povezani sa obaveštajnim agencijama i drugim državama.

Drugi način je, kaže Asanš, primena kriptografske tehnologije koja pruža zaštitu i od najmoćnijih država, kada se pravilno koristi.

– Neobično je što ni najjači politički i tehnološki um neke supersile nije u stanju da reši matematički problem koji stvori kriptografija, ako se pravilno koristi – naveo je Asanž.

Asanž smatra da ovakav razvoj situacije vodi do velikog kršenja ljudskih prava i militarizacije privatnih života.

– Militarizacija veza među ljudima rezultat je militarizacije sajber prostora. Dešava se masovno nadziranje gotovo celokupne internet komunikacije koja prelazi međunarodne granice, kao i države, ali i kruži unutar zemlje. To postavlja vojne i nacionalne obaveštajne službe u centar privatnih odnosa – među ljudima, kaže on.

– To je kao da imate vojnika koji spava ispod vašeg kreveta i sluša svaki znak pažnje koji uputite putem internet četa, imejla, SMS poruke ili u telefonskom razgovoru… Moramo kontrolisati ovu vojnu okupaciju organizovanim političkim pokretom i ispravnim naoružavanjem tog pokreta. A jedino oružje koje na internetu ima vrednost jeste kriptografsko oružje – smatra Asanž.

On je ukazao na činjenicu da u sajber prostoru, kada neki tekst obrišete iz novina ili neke druge onlajn arhive, on nestane bez traga.

– Ne samo da taj tekst prestane da postoji, već kao da nikada nije ni postojao. Oni nestaju jer neki ljudi pokušavaju da kontrolišu budućnost tako što će izmeniti sadašnjost da bi obrisali prošlost – kaže Asanž.

Rešenje za to on opet vidi u kriptografiji.

– Moguće je napraviti algoritam koji će bilo koji novinski tekst sabiti u potpuno jedinstven broj, tako da, ako taj članak bude promenjen, menja se i broj i nijedan drugi članak ne može imati isti broj – kaže Asanž.

– Poslednje dve godine svedoci smo izuzetne političke radikalizacije naših društava koja je povezana sa internetom zbog toga što i sam internet dovodi do neverovatne edukativne transformacije ljudi koji ga koriste – rekao je on i dodao da je ovo pre svega “vreme nezapamćene političke edukacije”.

– Istovremeno, reakcija na to je uvođenje masovnog nadzora internet komunikacija. Te dve sile oblikovaće našu budućnost, naše mesto u budućnosti, svaki aspekt te budućnosti.

videti više: http://www.telegraf.rs/vesti/462038-asanz-internet-preti-da-unisti-civilizaciju

 

Јурнули су свеоблични, свевременци,виландарци нови / Миодраг Мркић

Истакнуто

Ознаке

……Као што се зна, у апокалипси увек се може говорити и о есхатолошком – о „суштинској природи постојања у терминима његовог циља или крајње сврхе“. Рецимо одмах да се Лукићева есхатологија односи на област апсолутног, филозофског на „основу егзистенције“, како се то каже; али и „на догађаје који указују на циљ историјског процеса“.

Песник Белатукадруз

Песник Белатукадруз (М. Лукић)

Конкретно, у његовој поеми су догађаји из 1999. године, бомбардовање наше земље од стране НАТО-а итд. Дакле, део историјског процеса који ми и дан данас живимо и гледамо уживо јошразрушене куће, зграде…, торњеве, националне симболе. И циљ историјског процеса у фаталности ортодоксног ускрса 1999. године. Можда сва умовања, ма колико била спектакуларна бледе пред убедљивошћу пуких чињеница, датим у бројкама.

Поетика апокалиптична има своју процесну дубину, дубину засновану на бројкама. Корозија индивидуализма, потрошачког духа захвата све народе. Видећемо исход. Али бројке говоре да за десетак година неће нас бити више од 4-5 милиона. Бела куга. Најстарије становништво међу десет нација у свету. Косе болести итд. Утапање у само Не(биће) је неко утапање у Тишину троструку која је да кажемо армирана белином трасцеденције и светошћу броја 3 (три). Изгледа код Лукића је ипак апокалипса више повезана са ортодоксним светом и са нама у њему. Можда о томе сведочи и крај поеме – песма Ибар водо. Значи на том нивоу није обухваћен цео створени свет. Смрти има у неком трећем плану. Има и „друге смрти“, страшног суда као посебне лирско-епске установе у поеми нема; небеса има, али нема директног сликања Пакла. Дакле, у Лукићевој поеми има есхатологије, али више неке лирске, поемичке, а мање теолошке. И разликује се од „научног прогнозирања будућности заснованог на законима научне узрочности“. Ипак, као песничко дело, Лукићева поема је заснована на научним принципима и има научно значење. Да сада и овде не распредамо о принципима реализма, и „вечног“ реализма.

Изабрани народ, народ „врабац“. У овој поеми, есхатолошког карактера; божји, „небески народ“ за неке божанске циљеве… Месијанства скоро и да нема у Лукићевој поеми као неког саставног дела апокалипсе. Божји есхатолошки изасланик (Исус) није много присутан. Јагње… Црква, али не у директном значењу. Хоћу да кажем – Лукић је ипак створио свој апокалиптички поетски систем. „Друга смрт“ … Живот после смрти итд – све је у нијансама Лукићевим…

Срби настали пре настанка света. – Народ који је, бар по неким књигама, старији од постанка света (по Библији). По Библији и по надбискупу Лајтфуту у свом пророчанству „Бог је свет створиотачно 23. октобра, у девет сати пре подне, 4004.године старе ере“. А по књизи „Сораби – истина о српству од искони“ – Драшка Шћекића: “ Слависти19. и 20. века су у студијама и историјама препуним сведочанствима и чињеницама доказали дасу Срби стари народ… Његова историја водитрагове уназад око 7000 година“. Ако се томе, тим „чињеницама“, дода тиранија празника црквених (дневно по два три), можда је гнев изнад облака послао Милосрдног анђела, јер Бог не подноси данеко и нешто буде створени пре његовог стварањасвета, и то неколико хиљада година. Лукићева есхатолошко-апокалиптична поема делује на читаоца својом аутономношћу. Главна есхатолошка личност Лукићеве поеме је у неку руку сâм песник, лирски субјекат. Посматрач, причалац је и учесник. Колективна личност је народ, грешници, над којима се извршава апокалиптична казна божја.

А чији су извршиоци тог „прљавог посла“ они који 1999. године бомбардују тај народ изабран за неке небеске сврхе, „изабрани народ“, „небески народ“, „помазани“. Да буде веселије, бомбардује „Милосрдни анђео“. Да не причамо о хришћанству на Балкану. Можда у дубини Лукићеве поеме има духа и даха историјског процеса хришћанства, па и онога што се данас дешава са оним што се зове СВЕТОСАВЉЕ (цепа се на три) и рад многих секти. И упркос томе, наши црквени великодостојници упорно тврде да се „догађа препород“.

Бела куга… Препород?! Вероватно мисле на то да убрзано небески народ иде на небо?

Како песничка душа-дух да све то не доживи болно и панично? Лукић. Црква је у процепу противуречности између индивидуализма, капитализма (неколективизма социјализма) и СВОЈЕ САБОРНОСТИ која је у суштини својеврсни колективизам. Не може и једно и друго, бар на овај начин. То се плаћа затирањем народа и множењем цркава, секти…

Црква и црквени великодостојници изгибоше на естради што народ више нестаје.

Све се више верује у Бога и све вишесамоубистава.

…Имам право оскудним људски разореним умом, можда и посрнулим, да умујем у жељи да докучим смисао промисли. Не знам шта се официјелно мисли, да ли се треба трудити да се докучи смисао промисли. Примитвно „народно православље“ има неки шарм дивљине сујеверја, стилизацију вековне кристализације. Тако светосавље (вид православља) постало је у граду, после ратова, нека врста урбане гериле верске, сујеверне.

Неки идеолошки крш шићарџијски самоуправнонесврстанинационалнога бића. Суштина му је да – скоројевићи, нова класа богатих и малограђански интелектуалци – у разним видовима прејебу Бога,да освоје небеско царство, рај и тоПРИЛАГОЂАВАЊЕМ. Наравно, своје идеологе су нашли у националним бардовима, академицима, па и у црквеним персонама која се баве политиком и која се покривају „комунистичком тиранијом“ и „опраштањем греха ако се покајете“.

Јурнули су свеоблични, свевременци,виландарци нови.Један од градитеља Храма Светог Саве је предлагао да сви богати ратни профитери, крвавих руку, дају прилоге за градњу Храма Светог Саве и да им се опросте греси.У једној другој логици, основне људске реалности, рецимо да дуго нисмо бринули о Хиландару. Бринули су други народи…

Разне убице, ратни профитери, граде палате које после власт руши. А није било новца да држава обезбеди електро инсталације, водоводне инсталације и димњаке. Можда та виша сила кажњава и то?

Гледајући и слушајући вести о уништавању и разношењу историјских драгоцености у Ираку, плакао сам. Можда се неразрешива очајанка Гилгамеша кроз таму времена пробила до модернепоеме Лукићеве?….

___________ одломци из књиге у припреми  М. Мркића  ПОСЛЕДЊА СФЕРА МИСТИКЕ : Сабрани радови о Белатукадрузу, која излази следеће године, 2013.

Милан КАШАНИН СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Истакнуто

Ознаке

(Јесењи темат књ. часописа БРАНИЧЕВО, 2012, ДУХ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ )

 

(одломци)

Са истим задовољством прича он и како му је отац разорио византијске градове. Наводећи их по имену, син Немањин пише: „Те градове поруши и до краја темеља их искорени… И претвори славу њихову у пустош, истреби грчко име, да се никако не помиње име њихово у тој области.“ У жељама и замислима средњовековни људи су још свирепији него у делима. Помињући како је бугарски цар Борис смртно омрзнуо свога властелина Добромира Стреза што се од њега одметнуо, крунисани Стефан прецизира: „Свакога дана тражаше га, да огњем сажеже тело његово, или да га расече на четири чести и да их повеша по путевима градским.“[1] Данилов настављач, који је био црквено лице, овако радосно завршава свој опис победе Срба над Татарима: „Ухвативши самога старешину њихова званога Чрноглава, и одрезавши му главу украшену драгоценим бисером и натакавши је на копље, донесоше благочестивом краљу као нарочити дар.“[2] Експлозивних страсти и драматичних судбина, средњовековни људи су били немилосрдни у доношењу казни – краљ Милутин је дао ослепити непокорног сина.

У њиховим очима и на њихову лицу као да се никад није видео осмех. Плакали су често. Примивши писмо од брата Саве и од светогорског сабора, краљ Стефан Првовенчани је устао с престола, поклонио се до земље и, прочитав писмо, облио се сузама, а краљ Владислав, дошавши у Трново на гроб стрица Саве, толико је, бијући главом, дуго плакао, да му је лице подбуло од суза.[3] Краљ Стефан Дечански, кад је полазио у Битку код Велбужда, свратио је у цркву св. Ђорђа у Старом Нагоричину и, павши пред светитељеву икону, сузама је квасио земљу, молећи га да му помогне; плакао је он и после битке над мртвим бугарским царем Михаилом, својим зетом, који је у бици убијен.[4] Краљ Милутин – „сетивши се грехова младосних“ – овако се обраћа Христу: „Пошаљи ми кишу суза, да угасим страсни пламен тела мога.“[5] Кад се деспот Стефан Лазаревић, присуствутући литургији на Велики Четвртак, сетио како је радницима, који су убили једног младића на раду у граду Сребренику, дао одсећи руке и ноге, он се није могао уздржати да горко не заплаче – у њих плакање није било само знак емотивности и страсности, него и душевне катарзе и кајања. На глас да је деспот Стефан напрасно умро, људи су падали ка земљи, гребли лице, чупали браде, цепали хаљине, коњима резали гриве.[6] Манифестације страха и бола знале су бити не само нагле и жестоке, него и колективне.

Они нису само често плакали, него су често и викали и дизали грају. Када се кнез Стефан Војислав, уочи Битке код Бара, полако идући ноћу с војском, тихо приближио грчком логору и, стигавши тамо о поноћи, ударио на заштиту и стражаре, па једне посекао, а друге нагнао у бекство, затрубио је у трубу, а они који су били с њиме затрубили у рогове и подигли силну вику; и синови његови, размештени по планинама, са свих страна су узели да трубе у рогове и у трубе и да вичу.[7] Кад је, на Савину молитву, у Студеници потекло миро из Немањина гроба, у цркви је настала таква граја да Сава није могао завршити литургију – њега самог, у олтару, обузело је такво узбуђење да није умео продужити службу, него је морао запретити брату и свима који су плакали да умукну.[8] Кириџије и пратиоци изасланика страних владара, кад би ноћу пролазили кроз планине, довикивали су се и певали, да се разоноде и охрабре.

Били су они одани не само вери, него и сујеверју – носили уза се амајлије, служили се мађијама, уздали се у чуда и чини, одавали се прорицању и врачању, веровали у снове. Немањином јереју, који је, уочи Битке код Пантина, служио свеноћно бденије у цркви у Звечану, јавио се у сну св. Ђорђе, говорећи му да долази у помоћ његовом господину, и Немања је сутрадан и победио[9]. Да ће св. Сава постати први архиепископ српски и да ће видети Свету Земљу, то је њему прорекао његов отац св. Симеон Немања, који му се јавио у сну[10]. Бугарски цар Асен II одлучио се да одобри пренос Савиних моштију из Трнова у Милешеву тек кад је једне ноћи угледао привиђење, неки страшан лик, који му је с великом претњом заповедио да то учини.[11] Једном од монаха Богородичина манастира у Грацу јавила се у сну, три године по својој смрти, краљица Јелена, са заповешћу да јој се тело изнесе из земље и положи у ћивот пред Спаситељевом иконом у цркви.[12] Константин Филозоф је саставио животопис деспота Стефана Лазаревића зато што му се деспот јавио у сну и наредио му да пише о њему.[13] Сва чудесна исцељења дешавају се по црквама кад болесник заспи на гробу светитеља чудотворца. За њих је сан био не мање узбудљив живот него јава.

Страсно волећи легенде, басне и измишљене приче, они су, и у списима и у животу, мешали истину и бајку. За њих је то ништа да животиње говоре међу собом или да је једна животиња пола змија пола звер. Стално живећи у природи, сваки дан ловећи и хранећи се претежно дивљачи, они су и у реалности и у књигама осећали блискост звериња и птица. Њима су били драги не само њихови коњи, на којима су путовали, ишли у рат и у лов, ни само јелени и вепрови, које су ловили по шумама, ни једино соколи, које су припитомљавали, него и егзотичне животиње, па и оне којих нема. У једном малом спису с дугим насловом, насталом у Александрији у II веку, а у нас рано преведеном, у Речи о створовима који ходе и који лете[14] где су описани лав, зубар, слон, орао, грлица, детлић, голуб, инорог, јелен, аспида, славуј, ластавица, јаребица, вук, змија, во, паун, лисица, жаба, шева, с њиховим алегоричним тумачењем и давањем поука читаоцу – опис тих животиња и тих птица запрепашћује богатством маште и лепотом језичког израза… Зубар је звер који пије воде само једном на месец; кад дође на воду, он је прво гледа и плаче, а кад је сенапије, опије се као од вина, бије главом о дрво, падне и, весео, увије главу и легне, а ловац дође и убије га без муке. Па тек лав! Цара свим зверима лавица рађа мала и мртва, док не дође лав и не духне му у ноздрве и оживи га; кад спава, лав гледа на седам страна, да га ловци не би изненадили; кад једе човека, не једе му лице, а кад поједе човека, узме му главу и, плачући, сахрани је. Још чуднији је цар створова који лете, орао. Он живи безбрижно сто година, а кад остари, залију му се очи и не може да лови; тад се вине у небеску висину и пође на рајско језеро на истоку, где падне на камен и стоји на њему осам дана, док не спадне с њега болест; потом се трипут на дан окупа у рајском језеру, стоји на сунцу и, кад се разгреје, очисте му се очи и опет буде млад… Фантастичне звери и птице они су гледали и насликане, у облику иницијала рукописних књига, и видели их рељефно приказане, на порталима и прозорима наших великих цркава – Богородичине у Студеници, Светостефанске у Бањској, Пантократорове у Дечанима, св. Арханђела код Призрена где је у мрамору исклесано цело једно царство истинитог и фантастичног звериња и птица.

Људи великих љубави и великих мржњи, они су волели свечаности, раскошна одела, наките, украсе, дуге гозбе, величанствена опела. Свечаности крунисања краља Стефана Првовенчанога трајале су три дана[15], гозбе на његову састанку са мађарским краљем Андријом у Равну дванаест дана[16]. Архиепископ Сава I, посећујући градове и манастире у Србији, јахао је на расном коњу с великом пратњом и са заставама.[17] Кад је краљ Владислав полазио у Трново до свога таста цара Асена II, ради тога да пренесе мошти свога стрица Саве у манастир Милешеву, он је повео са собом мноштво бојара и црквених лица, шаљући пред собом гласоноше да јаве о његовом доласку, а цар Асен с великом пратњом изишао зету у сусрет испред града.[18] Краљице Кателина и Симонида, путујући по Србији, биле су тако одевене – каже један савременик њихов – да се свак дивио њиховом изгледу, – „пурпури царски и багренице бацале су зраке светлећи се, као и многи пољски цветови, украшени многоразличним лепотама“[19]. На минијатурама у Есфигменској повељи, деспот Ђурађ Бранковић, деспотица Јерина, њихови синови Гргур, Лазар и Стефан, и њихове кћери Мара и Кантакузена – отац и мати са скиптром, синови са соколом на руци – приказани су у тако свечаном ставу, одевени у хаљине тако богатих орнамената и раскошних боја, као да су изашли на терасу свога двора да их свет с дивљењем посматра.[20]

Велику улогу и незаменљиву вредност имали су за њих дарови – као мало чим другим, они су даровима задобијали ново или потврђивали старо пријатељство и показивали један другом своју моћ и богатство. Обилазећи манастире по своме доласку у Свету Гору, дотад велики жупан Стефан Немања, тада монах Симеон, првој цркви коју је посетио, Богородичиној у Кареји, дао је на дар сребрне и златне сасуде, кадионице и покрове, и поклонио јој „царску паларију пуну злата“.[21] За својих путовања по Светој Земљи и Синају, св. Сава је свим тамошњим и успутним манастирима и монасима доносио на дар драгоцене предмете и злато.[22] За владе Немањића, владари и црквени управљачи слали су поклоне црквама и личностима не само у својој земљи, него и на страни. Где све по свету данас нема уметничких предмета којим су они некога даривали! У Француској, у катедрали у Лану чува се икона Нерукотвореног образа коју је Стефан Првовенчани послао у Рим на дар поглавару католичке цркве[23]; у Италији, у катедрали св. Марије у Сијени налази се, у сребро и злато окована и украшена емаљом, десница св. Јована Крститеља, коју је св. Сава донео са свога пута у Никеју и дао на њој исписати своје име[24]; у Риму, у Петровој цркви још увек се може видети икона апостола Петра и Павла коју је поклонила краљица Јелена са синовима Драгутином и Милутином, портретисаним са њом на тој икони[25]; у Барију, у цркви св. Николе стоји и сад велика икона тога светитеља, коју је даровао краљ Милутин са краљицом Јеленом[26]; чак у Шпанији, у катедрали у Куенки, крај Севиље, задржао се на свом путовању реликвијар деспота Томе Прељубовића и његове жене Марије Палеологине[27]; дошао је до нас и крст који су послали манастиру Ватопеду у Светој Гори сестрићи кнеза Лазара Стефан и Лазар Мусићи, власници двора у Брвенику и оснивачи манастира Нове Павлице[28]. Прикупљени на једно место, ти и други предмети, иако остаци остатака, још увек би у сваком музеју представљали драгоцену уметничку збирку.

Дајући поклоне, владари и великаши су их и сами радо примали. Краљ Стефан Првовенчани не може да се нахвали како га је мађарски краљ Андрија на састанку у Равном обдарио чашама украшеним разноврсним камењем, дивним коњима, обложеним и украшеним златним уздама – „које сијају као сунце и задивљују човечји вид“ – и даровао му и многа одела, украшена бисерима и камењем, „како царевима личи“[29]. Краљ Драгутин је архиепископу Данилу II, на пријему у своме дворцу у Дебрецу, из захвалности на успешном посредовању измећу краљевске браће, поклонио златне панигијаре украшене бисером и драгим камењем.[30] Давно после своје смрти цар Душан је слављен што је своју властелу даривао светлим свитама и златним појасевима.[31] Кнегиња Деспиона, кћи кнеза Лазара, није ни у несрећи, на турском двору у Бруси, заборавила да пошаље покров за ћивот Првовенчаног краља у Богородичиној цркви у Студеници.[32] Били су они неисцрпни у давању дарова личностима и установама – као да су се једнако радовали кад су некоме давали поклон и кад су га од неког примали.

У највећа доброчинства убрајало се подизање цркава и оснивање манастира и њихово даривање – у томе су српски владари и великаши превазилазили византијске, и бугарске, и руске владаре и великаше. Свакако, они су то чинили ради спасења своје душе кад јој се буде судило на дан Страшног суда. Али не само због тога. Пружати руку онима који моле, каже у својој повељи један дародавац – Симеон, полубрат цара Душана – то није пробитачно само за молиоце, него и за добротворе: тиме доброчинитељ стиче добар глас, који изазива према њему љубав и проширује власт његову.[33]
Подизане су цркве и ради личног и породичног престижа и, не најмање, што су се волеле уметничке ствари.

 

Читаоци и писци

 

Средњовековну књижевност нису стварали само они који су састављали, преводили и преписивали књиге; стварали су је и они за које су те књиге писане. Горњи слој читалаца је имао исту и, не ретко, вишу културу од просечног писца; поготову је, по образовању и васпитању, горњи друштвени слој стојао изнад преписивача запослених по дворцима и по манастирима. Довољно је позната активност наших владара и великаша у подизању грађевина, изради фресака и икона, и њихова страст и укус за уметничке предмете и украсе. Њихово учешће у другим манифестацијама културног живота и њихово интимно познавање других видова културе није било ништа мање, само што није довољно проучавано. Од краја XII до средине XV века, уз наш књижевни језик, наши владари су често знали и друге језике на којима су се могли споразумевати у разговору и на њима читати, па и писати. Краљ Радослав је знао грчки тако добро да се на грчком дописивао са охридским архиепископом, расправљајући о врло сложеним теолошким питањима. Добро је морао знати грчки и цар Душан, већ и стога што је детињство провео у Цариграду и издавао повеље на грчком. Потоњи владари, деспоти Стефан Лазаревић и Ђурађ Бранковић, свакако су знали и латински, и мађарски, и турски. Поготову су управљачи цркве и образованији монаси знали грчки, с којег су и преводили. Први игуман царевог манастира св. Арханђела, потоњи митрополит Јаков, писао је и стихове на грчком. Из куће Немањића, која је давала земљи владаоце и црквене управљаче, изишли су колико пажљиви читаоци толико добри писци, архиепископ Сава I и краљ Стефан Првовенчани; син кнеза Лазара Стефан и кћи Јелена располагали су не само библиотеком, него и књижевним даром. Од писаца, из образованих породица, властеоског порекла су и архиепископ Данило II и патријарх Данило III, и монахиња Јефимија. Чланови владарских кућа и дворског круга – треба ли рећи – нису уосталом имали да пишу књиге, него да дају иницијативу за њихово писање и за оснивање породичних и личних библиотека. Владарима и људима блиским двору има се захвалити за постанак неколиких најзначајнијих књижевних дела у нашем средњем веку: јеромонах Доментијан је писао Живот св. Саве по жељи краља Уроша I, Константин Филозоф је саставио биографију деспота Стефана Лазаревића по жељи патријарха Никона и војних старешина. Сви преводи и преписи вршени су по поруџбини; иницијатива за њих није потицала од преводилаца и преписивача, него од поручилаца.

На васпитавање се није давало мање него на образовање, нити је оно било ниже мерило нечије културе. По речима његовог биографа, св. Сава, као дете, није био само напредан у учењу, него и весео душом, благ и љубазан.[34]Краља Драгутина су родитељи, кад је дошао до младићког узраста, дали да изучи не само „свете књиге“, него и „добро владање“, као што му је и отац био васпитан „у доброј вери и разуму“[35]. Сва владарска деца су имала васпитаче, све до деспота Стефана Лазаревића, који је у детињству такође био „руковођен од благочастивих“[36]. Од црквених управљача се није мање тражило да прођу кроз добро васпитање и стекну „добре обичаје“ – о архиепископу Јоаникију забележено је да је био „угодан и разуман“, а о архиепископу Јевстатију I да је водио „складан живот“.[37] Најобразованији читаоци имали су све услове да познају не само српску, него и страну књижевност.

Круг читалаца није био онако узак као што се обично мисли. С јачањем друштва и државе, у културном животу су све мање учествовали искључиво владаоци, великаши и црквени управљачи; писменост и читање били су раширени и међу властеличићима, свештеничком и чиновничком децом, трговцима и занатлијама. Само одсуство студија о нашим средњовековним градовима и грађанском животу и култури условило је да се превиђа множина и улога градова. Уистину, у Расу, Звечану, Призрену, Скопљу, Новом Брду, Крушевцу, Сталаћу, Београду, Смедереву и, ништа мање, у Котору, Будви, Бару, Улцињу, Свачу и Скадру, општине, свештенство, властеличићи, трговци и занатлије подигли су за средњег века на стотине световних и сакралних грађевина, чије импозантне рушевине и данас говоре колико о напредној цивилној и војној архитектури толико о развијеном урбаном животу у Србији средњег века. Парохијалних и приватних школа било је по свим градовима и већим селима; поготову се читање и писање неговало при епископским резиденцијама; при двору владара и великаша знало је бити и специјалних учитеља[38]. Свакако, школе не треба замишљати као монументалне грађевине, сличне данашњим; не у неком малом месту, него у Цариграду, за време цара Андроника II катедре универзитетских професора нису се налазиле у једној згради, него је сваки професор предавао у другој, каткад у свом стану; последњи византијски универзитет, за време цара Манојла II Палеолога, налазио се при болници коју је основао наш краљ Милутин при манастиру св. Јована Претече.[39] Већ у XII веку су млади интелигентни властелини града Бара замолили једно црквено лице да им преведе са српског на латински своје Краљевство Словена, како би се упознали с личностима и с државним и витешким животом првих српских владара и великаша. И по губитку државне самосталности, у другој половини XV века, нашли су се грађани који су дали преписати и илустровати минијатурама роман о Александру Великом и причу о Троји. Негде у исто време – тачно, 1474 – писан је, вероватно у Новом Брду, на грчком, зборник који садржи Епиникије Пиндарове и Есхиловог Прометеја и Седморицу против Тебе – актички списи имали су још у XVI веку пажљивих Срба читалаца.[40]

Припадајући међународној религији и међународном друштву, наши средњовековни људи су имали и међународну лектиру…

 

Идеологија

 

Српска књижевност у средњем веку није аутономна духовна област, већ саставни део државног и црквеног живота – описима није иманентна само лепота казивања, него и одређена теолошка и државна идеологија. Идеологија је у ствари и разлог и сврха њиховог постанка. И по темама и по идејама, оригинална српска књижевност у средњем веку је исто толико национална колико хришћанска, и исто толико верска колико државна, као што и језик на којем је писана није грчки ни латински, већ српскословенски. Оно што је у српској средњовековној књижевности стваралачко, оригинално, ново, посебно, оно по чему се разликује и чиме се она одликује од других књижевности свог времена, то нису оригинални учени трактати о теолошким проблемима, распре о православној вери и јересима, моралистичке проповеди, догматски списи, легенде о пустињацима и светитељима на хришћанском истоку; ту врсту списа узимали су наши преци из византијске књижевности, преводили су. Особеност и светска вредност наше средњовековне књижевности састоји се искључиво у списима који говоре о личностима и догађајима из српске државне и црквене историје и из сувременог државног и црквеног живота. Другачијих оригиналних списа у нас за средњег века и нема. Патриотске мисли пробијају свом силином не само у биографијама и поменима владалаца, него и у кратким записима, летописачким белешкама и на маргинама или на крају рукописних књига – наша средњовековна књижевност није мање одраз сувременог живота и друштва него модерна данашњег. По нестанку наших средњовековних држава, наше народне песме су преузеле из наше средњовековне књижевности не језик, ни облике, него идеологију…

И религиозна мистика је у наших животописаца добила националне црте. По њима, у Немање је вечна љубав према својој деци, он се и на небу брине о њима и о српској земљи; Немања, Стефан и Сава, то су „три светлила Богом обдарена на чување народа свога“. Они су мртви телом, али духом нису. „И отачаство своје, српску земљу, оба заједно, велим Симеон пречасни и свеосвећени Сава, утврђују молитвама к Богу и бранећи чувају од најезде непријатеља.“ Достижући велику лепоту речи, Доментијан страсно потврђује да су Немања и Сава занавек нераздвојни – „један о једном трудећи се без престанка, један стојећи пред једним дан и ноћ, један једнога управљајући на небесима, један једноме опет узашиљући част и славу на земљи“. У свом великом мистицизму, Доментијан даје св. Сави да ово каже о Христу: „Он је мене пре заволео и обукао се у моје тело… Не љуби ме само у ово време, но ме је заволео од искони пре векова и пре бића мога.“[41]

 

Писци деспота Стефана

 

За целог средњег века, ни у једном раздобљу није у нас радило више и разноврснијих писаца и преводилаца него за владе деспота Стефана Лазаревића, и ни у једном тренутку нису они били тако различити по пореклу и друштвеном положају, нити тако разноврсни по темама и начину писања – последице Косовске битке биле су мање фаталне и брзе но последице Битке на Марици.

Импозантна множина писаца и преводилаца, којој одговара не мања множина сликара и градитеља, могла се јавити само у сређеној и напредној земљи – од 1402 до 1428, држава Стефана Лазаревића је то претежно и била. Сребрни рудници и плодне равнице, релативни мир на границама, строга примена закона и чврста власт у владарској кући, учинили су да су се уједињене области Лазаревића, Бранковића и Балшића, с градовима на Дунаву и са лукама на Јадрану, обележиле, за четврт века, не само политички и војнички, него и економски и културно, као значајна земља на југоистоку Европе. Књижевно и уметнички, српска дожава је, у то натуштено време, стојала на истој висини на којој се налазила у најведрије дане владавине куће Немањића.

Друштвено и духовно, атмосфера у држави деспота Стефана Лазаревића била је сложенија и покретљивија него у ранијим периодима наше историје. Више него иједан наш владар, деспот Стефан Лазаревић је био у сталном и непосредном контакту с владарима и велможама других језика и вера – с грчким, мађарским, немачким, чешким, турским, бугарским, румунским; он је заједно с њима, или противу њих, војевао, састајао се с њима у њиховој земљи или они долазили у његову. И његов двор је у знатној мери имао интернационалан карактер. У Београду, деспот је држао, поред српске, и латинску канцеларију, у којој је повеље мађарског типа писао Мађар, а повеље италијанског типа човек са нашег приморја; свакако је имао деспот и грчког писара. У Мађарској, на деспотовим имањима, било је, поред српских, и мађарских чиновника, као што се у Србији у његовој служби налазило Грка и Турака. Дубровчана је било по свим његовим трговима, Саса по свим рудницима, избеглих монаха са Истока по свим чувенијим манастирима.[42] Пре, српски духовни људи су одлазили у стране земље – у Свету Гору, Свету Земљу, на Синај – ради тога да живе строгим монашким животом, да пишу, преводе и, повремено, учествују у дипломатским мисијама које су им поверавали њихови владари. Сад, они одлазе у друге земље највише стога што им се даје прилика да у њима оснивају манастире, да пишу или сликају: у Влашкој, прекрасне црквене грађевине у Козји и Тисману градили су наши људи[43]; У Русији, српски рукописи се радо преводе и читају и Срби писци добивају посла[44], а фреске и иконе по неколиким црквама раде српски сликари или њихови руски ученици[45]. С друге стране, монаси и учени странци световњаци, склањајући се пред Турцима, прелазе, од краја XIV века, не у малом броју, у Србију, да потраже у њој – и да нађу – могућности за слободан духовни живот и књижевни рад.

Хетерогеност друштвеног слоја који је репрезентовао културни живот у држави деспота Стефана Лазаревића није била безначајна, ни остала без значаја за књижевну структуру: као и поручиоци и читаоци, хетерогени су били и писци, и по социјалном положају и по националном пореклу. Деспот Стефан, монахиња Јефимија, патријарх Данило III и епископ Марко припадали су врховима дворског и црквеног друштва; преводиоци и коментатори богословских и историјских списа, светогорци Григорије и Доситеј, били су монаси без високог чина; редактори и илустратори приче о Троји и романа о Александру Великом долазили су свакако из реда грађана. Етничка померања изазвана најездом Турака учинила су да се уз домородце појаве и писци странци: Григорије Цамблак и Константин Филозоф дошли су нам из Бугарске, Андоније Рафаил из Грчке. Мање по идејама, више по стилу и језику, дошљаци су се разликовали од домородаца писаца. Али ни њихово туђинско порекло, ни интернационални карактер деспотовог двора нису изменили традиционалну основу оригиналног књижевног рада. Као и дотад – као и кроз цео средњи век – писци узимају своје теме не из хришћанске науке и светске историје, него из српске: Григорије Цамблак пише биографију краља Стефана Дечанског, песник Јефрем молепствије за победу у рату и за дуг живот деспота Стефана Лазаревића, Андоније Рафаил саставља похвалу кнезу Лазару, а Константин Филозоф биографију деспота Стефана. Ни муслимански исток, ни католички запад нису били од било каквог утицаја на српску оригиналну књижевност тог раздобља. Нов књижевни род – летописи и родослови – изразито су националног и световног карактера. За владе деспота Стефана Лазаревића, оригинална српска књижевност је, као и у доба Немањића, сва у знаку православних веровања и националних мисли.

Иако у традицији, књижевност у време деспота Стефана добија не једну и не незнатну нову црту. Атмосфера се мења већ и стога што улога градова и утицај световног друштва осетно брзо расте. Главни аниматор књижевног рада није црквени човек, већ лаик – сам деспот Стефан Лазаревић – који не само проналази преписиваче и преводиоце за двор и за цркву, него и сам пише Не би требало двоумити – зато што нема података – да су деспотови сродници такође поручивали и набављали светачке и световне списе. Књиге су се, свакако, писале и за зетове деспотове, Вука Бранковића и Ђурђа Страцимировића Балшића, као и за друге великаше – велики војвода Радослав Михаљевић је само у једној години дао преписати осам књига[46]. Ни кнегиња Милица и монахиња Јефимија нису биле једине жене које су цениле писменост и волеле књиге. За деспотицу Јевдокију, ћерку Ђуре Балшића, писан је, 1409, у Матејчи, Дијалог Григорија папе римског, који је завршен и повезан у Јанини, у Епиру, где је она била удата за деспота Изаула.[47] Великаши су се, несумњиво, интересовали и за световну поезију, за апокрифне приповетке и историјске списе, а грађани, као и великаши, набављали и читали витешке романе о Троји и о Александру Великом, рукописе који су знали бити украшени заставицама и иницијалима, па и минијатурама.[48] Да ли је који великаш и грађанин, по примеру деспота Стефана Лазаревића, и сам састављао оригиналне списе у прози или у стиховима? Може се с правом веровати, али, засад, не и тврдити. Од једне сестре деспотове, госпође Маре Бранковић, остала је, у концепту, само прва реченица њеног писма упућеног трстеничком економу Макарију.[49] Да су писма у тој епохи умела бити од неочекивано велике лепоте, видећемо кад будемо читали писмо деспотове сестре Јелене њеном духовнику Никону.[50]

У витешком и грађанском друштву нема много простора за неговање оригиналне мистичне књижевности као посебне литерарне врсте. Игуман дечански Григорије Цамблак, који нам је дошао из Бугарске и брзо од нас отишао, и, донекле, епископ пећки Марко, ученик патријарха Јефрема, такође дошлог из Бугарске, једини су писци тога доба у чијим саставима долази до јачег изражаја хезихастичка доктрина. Оригинални списи су, већином, у знаку култа кнеза Лазара и Косовске битке и у неговању новог књижевног рода, летописа и родослова српских владалаца. Најопсежније књижевно дело створено за прве три деценије XV века, биографија деспота Стефана Лазаревића од Константина Филозофа, лаички је спис, и написан од лаика историчара. Преводиоци и преписивачи беспрекидно преписују и преводе богословске књиге, али главни међу њима редигују историјске списе. Владарска писма и повеље, записи по књигама и натписи на споменицима су поготову у атмосфери сувременог дневног живота и историјских догађаја.

Не примећују се знаци нове климе само у целини књижевног живота, него и у појединим цртама одређених списа. Говорећи о грађевинској активности деспота Стефана, Константин Филозоф не хвали само манастир Ресаву – као патријарх Данило III Милутинову Бањску и Григорије Цамблак Дечане Стефана III – него хвали и Београд, престоницу деспотову, о којој говори с великом хвалом, на пуне три стране, више и дуже но што је иједан животописац хвалио неки архитектонски споменик у нас.[51] Чак и једна црквена личност, поп по имену Георгије, с ведрином и  радошћу изјављује како је преписивао неку књигу у једном граду – „у изабраном и  добром и красном и штавише славном месту, нареченом Рудник“[52]. То нису случајни, ни издвојени, већ општи знаци заинтересованог гледања на природу и сувремен живот. С преображајима у књижевности паралелно се врше преображаји у уметности. У Богородичиној цркви у Каленићу, зиданој за властелина Богдана, његову жену Милицу и брата Петра, фреске су рађене са дотад непознатим осећањем простора и реалности: у Поклоњењу мага, монументална профана грађевина је представљена тродимензионално, а коњаници су насликани у истим богатим костимима и са истим полетом и живошћу с којом су опевани јахачи у запису на мраморном стубу на Косову.[53]

У науци је уобичајено, кад је реч о књижевности у доба деспота Стефана Лазаревића, говорити о Ресавској школи и указивати на манастир Ресаву као на центар књижевног рада. По среди је забуна. Манастир Ресава није ни тад, ни доцније, имао у књижевности удео који му се приписује. Хвала ресавског писања настала је, с временом, међу монасима који су се дивили, не оригиналној књижевности насталој у томе манастиру, него верности превода, језику и правопису. Не зна се ни за једно оригинално песничко ни прозно дело које би у XV веку било написано у Ресави. Монументалну грађевину, чије се рушевине и данас виде у комплексу импозантног утврђеног манастира, погрешно је називати библиотеком – као што се још увек неки пут чини – јер је она била подигнута ради тога да буде трпезарија. Грађевина је могла, по потреби, служити и за државне и црквене саборе, али не и искључиво за чување и писање књига – у нас тада није могло бити библиотека таквих димензија. Важан књижевни центар је био у то време, не Ресава, већ Београд, у коме су живели деспот Стефан Лазаревић, Константин Филозоф, песници Јефрем и Андоније Рафаил, и неколики преписивачи, писари и преводиоци. Морао се у то доба обележити као књижевни центар и утврђени рударски и трговачки град Ново Брдо, који је, с подграђима, бројао више хиљада становника. У другој половини XV века у Новом Брду ће живети један од најзнатнијих наших песника и прозних писаца, Димитрије Кантакузин, а неко време и Владислав Граматик, један од највреднијих и најобразованијих наших преписивача на измаку средњег века. У околини Новог Брда, у коме је и живео у младости, родио се Константин Михаиловић, писац Турске хронике. Од почетка XV века, оригинална књижевна активност све више се помера из манастира у градове, и главни оригинални писци су световњаци, а не монаси.

Као и у ранијим раздобљима, и сад, за владавине деспота Стефана Лазаревића, оригиналних богословских дела нема; има их доста преведених и, у још већем броју, поново преписаних, што значи непрестано тражених и читаних.[54] Хиландарски монах Јаков, који је, већ 1394, превео с грчког једно скраћено Тумачење књиге о Јову од Олимпијадора Александријског[55] – писца VI века, који је о старозаветним књигама давао коментаре са историјским и алегоријским објашњењем[56] — превео је и Питања и одговоре о вери од Максима Исповедника[57], једног од најзначајнијих византијских филозофа мистичара. По жељи бившег игумана Светих Арханђела код Призрена оца Павла и по жељи деспотова сестрића Ђурђа Бранковића, монах Јаков је преписао, 1418, Слова Григорија Богослова[58], а 1426, „у дане благочестивога и благовернога и Богом венчанога господина све српске и приморске земље и многих чести угарске и босанске земље, мудрога и слаткога и славнога деспота Стефана“, превео је „са јелинскога на словенски“, за једнога сродника деспотовог, попа Венедикта Цреповића, ктитора Богородичине цркве у Лешју, много читани и преписивани Шестоднев Јована Златоустог.[59] Примат националних тема у оригиналној књижевности није ни у овом раздобљу умањио интересовање за преведене богословске списе.

Други један светогорски монах, Гаврило, незадовољан Јаковљевом редакцијом и преводом Тумачења књиге о Јову, узео је, 1412, да преведе, не скраћени, него потпуни текст тога списа, и да исправи преводилачке грешке свога претходника. Одушевљен пишчевим текстом и својим радом, Гаврило радосно поручује у предговору свог превода: „Весели се веома, о читаоче; буди будан, крепећи се, преписиваоче; дуго поживи у добру, имаоче“[60], и, у доказ свога знања грчког језика, исписује дужи запис у дванаестерцима на грчком[61]. Он је те исте, 1412 године, превео „од грчкога на наш словенски језик“ и извод из Књиге премудрог Соломона[62] – списи моралистичког и филозофског карактера били су и сад, као и раније, на великој цени.

Један од редактора и преводилаца тих година, хиландарски монах Григорије, који је добро познавао не само богословску литературу и грчки језик, него и светску историју и историчаре, истакао се, више но ичим, особеношћу личних мисли и критичним погледрм на науку и књижевност. Он је, 1408, узео да ради на новој редакцији српскословенског превода Зонарине хронике, за личну библиотеку деспота Стефана и по изричитој жељи деспотовој. Као што се зна, високи достојанственик на византијском двору Јован Зонара – заповедник телесне гарде и шеф царске канцеларије, који се доцније замонашио – написао је, користећи се Ксенофонтом, Плутархом и Херодотом, као и византијским изворима, један приручник историје, једну светску хронику, коју је поделио на осамнаест књига, почињући са стварањем света и завршавајући с другом деценијом XII века, и заузео тим својим делом видно место међу византијским хроничарима.[63] Први наш превод Зонариног списа појавио се почетком XIV века, за владе краља Милутина[64] и интересовање за њега је стално расло.

 

(Милан Кашанин, Српска књижевност у средњем веку, Просвета, Београд 1990, 23–25, 33–34, 89, 99, 367–369, 371–372)


[1]      Стефан Првовенчани, Живот Стефана Немање, Старе српске биографије, превео М. Башић, Београд 1924, 40–41, 63.

[2]      Архиепископ Данило II, н. д., 84.

[3]      Теодосије, н. д., 57, 240–241.

[4]      Архиепископ Данило II, н. д., 137.

[5]      Исти, н. д., 97.

[6]      Константин Филозоф, н. д., 114.

[7]      Ф. Шишић, Летопис попа Дукљанина, Београд 1928, 349–350.

[8]      Теодосије, н. д., 148.

[9]      Стефан Првовенчани, н. д., 37.

[10]     Доментијан, н. д., 199.

[11]     Исти, н. д., 209.

[12]     Архиепископ Данило II, н. д., 75.

[13]     Константин Филозоф, н. д., 123.

[14]     St. Novaković, Physiologus, „Starine“, JAZU XI (1879), 181–203.

[15]     Теодосије, н. д., 91–94.

[16]     Стефан Првовенчани, н. д., 73.

[17]     Г. Острогорски, „Писмо Димитрија Хоматијана св. Сави…“, Светосавски зборник (Београд), II (1939), 99.

[18]     Теодосије, н. д., 240.

[19]     Архиепископ Данило II, н. д., 73.

[20]     В. Ј. Ђурић, „Портрети на повељама византијских и српских владара“, Зборник Филозофског факултета (Београд), VII (1/1963), 251–272.

[21]     Доментијан, н. д., 58–63; Теодосије, н. д., 110–114.

[22]     Доментијан, н. д., 153–162, 184–192.

[23]     А. Н. Грабар, Нерукотворенньіŭ Спасъ Ланского Собора, Праг, 1930.

[24]     А. Бачић, „О десници св. Ивана Крститеља са старосрпским натписом у Сиени“, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, IX (1929), 71–82; М. Љубинковић Ћоровић, „Претечина десница
и друго крунисање Првовенчаног“, Старинар, V–VI (1936), 105–144.

[25]     М. Матић, „Икона апостола Петра и Павла у Ватикану“, Зограф (Београд), II (1967), 11–16.

[26]     В. Томић де Муро, „Српске иконе у цркви у Барију“, Зборник за ликовну уметност (Нови Сад), 2 (1966), 107–123.

[27]     G. Ostrogorsky, Ph. Schweinfurth, „Das Reliquiar der Despoten von Epirus“, Seminarium Kondakovianum, IV (1931), 165; S. C. Estopann, „I tresori bizantini passati in Ispagna attraverso l’Italia“, Atti del V Congresso internazionale di studi bizantini, II, Рим 1940, 73–77.

[28]     Р. М. Грујић, „Крст браће Мусића“, Уметнички преглед (Београд), IV (св. за март, 1941).

[29]     Стефан Првовенчани, н. д., 73.

[30]     Архиепископ Данило II, н. д., 36.

[31]     Љ. Стојановић, Стари српски родослови и летописи, Београд 1927.

[32]     М. Кашанин, В. Кораћ, Д. Тасић, М. Шакота, Студеница, Београд 1968, 136, 143.

[33]     А. Соловјев, В. Мошин, Грчке повеље српских владара, Београд 1936, 253.

[34]     Старе српске биографије, превео М. Башић, Београд 1924, 82 и 83.

[35]     Архиепископ Данило II, Животи краљева и архиепископа српских, превео Л. Мирковић, Београд 1935, 9, 13.

[36]     Старе српске биографије XV и XVII века, превео Л. Мирковић, Београд 1936, 63.

[37]     Архиепископ Данило II, н. д., 217, 225.

[38]     Није било, нити је смело бити школа за децу и голобраде младиће у светогорским манастирима (Р. М. Грујић, „Школе и манастири у средњовековној Србији“, Гласник Скопског научног друштва, III/1928, 43–49).

[39]     L. Brehier, La Civilisation byzantine, Париз 1950, 483–486.

[40]     А. Соловјев, „Новобрдски записи из почетка XVI века“, Југословенски историски часопис, III (1937), 313–319.

[41]     Доментијан, н. д., 90.

[42]     К. Јиречек, Историја Срба, I, Београд 1950, 426; II, 363, 376.

[43]     В. П. Петковић, Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа, Београд 1950, 149, 322–325.

[44]     В. Мошин, „О периодизацији руско-јужнословенских књижевних веза“, Слово (Загреб), 11–12 (1962), 106–110.

[45]     Н. Лазарев, у колективном делу руских научника: История русского искусства, II, Москва 1954, 198—203; III, Москва 1955, 520.

[46]     Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, I, Београд 1902, 77, бр. 244.

[47]     Н. д., 68, бр. 216.

[48]     Р. Маринковић, Српска Александрида, Београд 1969, табл. I–XXIV.

[49]     Љ. Стојановић, н. д., I, 75, бр. 236.

[50]     Ђ. Сп. Радојичић, Развојни лук старе српске књижевности, Нови Сад 1962, 225–226.

[51]     Старе српске биографије XV и XVII века, превео Л. Мирковић, Београд 1936, 83–86.

[52]     Љ. Стојановић, н. д., III, 1903, 409, бр. 4218.

[53]     В. П. Петковић, Ж. Татић, Манастир Каленић, Београд 1926, сл. 45 и 46; Ђ. Сп. Радојичић, н. д., 191–194.

[54]     Љ. Стојановић, н. д., I, 67–84, бр. 213, 214, 216–221, 223, 235, 239, 241–242, 245.

[55]     Исти, н. д., 58, бр. 186.

[56]     K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Literatur, Минхен 1897, 127.

[57]     Ђ. Сп. Радојичић, Стари српски књижевници, Београд 1942, 20.

[58]     Љ. Стојановић, н. д., 70–71, бр. 223.

[59]     Н. д., 76, бр. 239 и 240.

[60]     Н. д., 69, бр. 218–219.

[61]     Ђ. Сп. Радојичић, Антологија старе српске књижевности, Београд 1960, 337.

[62]     Љ. Стојановић, н. д., 69–70, бр. 220.

[63]     K. Krumbacher, н. д. 370–373.

[64]     Р. Марић, у ГласуСАНУ, 190 (1946), 23, нап. 1.

ФАТАМОРГАНА ВЕЛИКЕ МАГАЗЕ / Белатукадруз

Истакнуто

Ознаке

Из мочвара се јавио, као лабудови црни, пакао Историје, из
дана који су мрачни и не говоре ништа, окружен влажним песком,
живим песком векова и увреда. Они који праве историју не изгледају
као људи, они су чудовишта.Они су у злу и обмани а не у добру и
истини, па су супротност мудрости и уму; њихов је живот за живота
духовна смрт.
Историја земаљска не гледа према Господу као Сунцу или
Месецу, већ на супротну страну од Господа, према густим тминама
које су тамо уместо земаљског Сунца окренуте према нечему мрачном
што је тамо уместо земаљског Месеца.
Историја никога није опаметила.
Човек је живео по тварном и земаљском, не схватајући да
жели истинито и добро…Зато се ругао са духовним и небеским,
запостављајући га.
Потиснувши оно унутарње и духовно. Не знајући да је на оку
анђела који не гледа на то што човек чини телом него на вољу из које
делује…
Болести имају своје тајанствено порекло… Анђели знају… Зар
снага мајстора историје не долази из безбројних пораза нејаких? Да.
Из пречица, и попречног ћутања нејаких створења чија је
судбина препуштена незајажљивим апетитима кланица и месождера!
Многи су људи захваћени историјом од најдавнијих времена као
олујом, јер мисле према природи и слабој светлости својих утврђења,
магаза, кућа и летњиковаца, ко глуви и неми и слепи, ко они који
никада неће моћи да се приберу. Мисле слабом светлошћу која од
земаљског и освојеног долази, мисле само према простирању какво
постоји пред њиховим очима…Муње су их заслепиле и усуд навезао у
велике заблуде…Не знају да Господ зна и оно што крију и што
показују…
Када се каже да је сва историја света зла и трагична, општа и
национална, и да се Бог често понаша према малим народима или
несрећним појединцима као крвник, то није тачно. Јер Господ никада
не напушта човека: човек је узрок свога зла, никако Господ. Зло и
трагедија је од памтивека у човеку и оно је пакао у њему. Господ је од
памтивека присутан у сваком човеку и сваком народу непрекидно, али
је приман различито. Господ не делује на свакога на исти начин, јер
томе се противе зла и обмане, које не само да слабе Његов Божански
утицај, него га и одбијају. Не само у једном поколењу, него кроз многа,
људи не виде пакао пред својим очима или у себи, назван
историја.Понекад се неким људима, у сну или на јави, покаже део
неког пакла, када то Господ дозволи.Што су појединци и народи
одвојени од неба, небеске љубави и хармоније, то је зато што су
само у љубави према себи, свету, стварима и користима. Ко воли
само себе и свој интерес, тај не воли ни своју отаџбину, ни
друштво, ни комшије, ни пријатеље, нити икога.Тај је становник
Вавилона данашњег, који је протегнуо своје царство до у небо, и
преузео на себе Божанску моћ Господњу, и то му није мало, па још
жуди за већом моћи.Ђаво је метафора не из арсенала метафизике и
свако ко досегне велику власт има амбицију да постане Ђаво, да
непрекидно насрће на небо, као многи припадници папске религије.
Сваки анђео је рођен као човек, живео је као човек и тада није
изгледао себи мудријим од било кога другог човека. И свакога човека,
када пође на Истину, чека анђео, да испита његову унутарњу нарав.
Господ не може заштити човека помоћу анђела ако није признавао
Небо и Божанско и ако није живео животом вере и љубави…Постоји
одговорност за трагичну историју и невеселу историјску судбину,
најодговорнији су они најгори од свих који су билу у злима из љубави
према себи, и који су у исто време, унутра, у себи, поступали преварно
; варање продире дубље у мисли и намере и загађује их, па тако
уништава цео човеков духовни живот. Звали се они генији, или како
другачије, они су становници пакла, у коме лете као пећински слепи
мишеви уживајући у невидљивом лету, тајно у душе уливајући зло, као
гујин отров. Ти тзв. генији не делују на мисли, они се уливају у
осећања људи. Извештили су се да нањуше осећање, као што пси
нањуше дивљач у шуми. Реч је о злим духовима о којима се ћути, о
онима што уживају да кад год код кога опазе добра осећања, одмах их
окрену у рђава, водећи их и потчињавајући на задивљујуће начине,
тајно и вешто, да вођени о томе ништа не зна, јер зли духови добро
пазе да не уђу у мисли, јер би онда могли бити откривени…Господ
овакве зле духове држи на одстојању од свакога човека за којега
постоји ма имало наде да ће се поправити и отргнути од наопаке
историје, јер зли духови су у стању све да униште, па и савест,
па чак да у човеку ускомешају и наследно зло које је
скривено…Паклови су свуда, и зато историја има тако сабласан
исход…


Онај који потписује ове редове, није крив што је у оном што
следи сабрано доста тога што је надживело своје власнике или творце.
Нису их надживела Дела, већ ствари.
Да би настало нешто ново, друкчије од свих тих ствари,
потребно је нешто друго. Да би било шта настало, неопходна је
равнотежа свих ствари, пре свега равнотежа између Неба и
Пакла.. Познато је било древним људима да се равнотежа између
Неба и Пакла самњује или повећава у складу са бројем оних који улазе
у Небо и оних који улазе у Пакао; а број ових се пење на стотине
хиљада свакога дана. Кроз равнотежу Неба и Пакла човек се
приближава слободи, духовној равнотежи, равнотежи између добра
и зла, између истине и обмане. Човек није повезан са Небом и са
паклом непосредно, већ преко духова у свету духова. Преко рђавих
духова из света духова човек је повезан с Паклом, и сва наопака и
апсурдна историја извире из тога извора…
Пут до анђела и Неба почиње овде, са кораком који човек
чини ако је слободан...Човек се може поправити и припремити за
бесмртан живот само ако је у слободи…Ако човек заволи нешто,
заувек, то са светлошћу улази у његов ум и мисао, нарочито кад заволи
Истину, јер свака је истина у светлости…
Почетком 1999. године, када се указала стварна могућност да
буду обелодањене између истих корица све четири књиге
Фатаморгане једне немогуће књиге, крајем зиме, боравио сам у
Босиљковцу неколико дана.
И тада се догодило нешто, што не сме остати прећутано.
У ВЕЛИКОЈ МАГАЗИ су живели избеглице, човек и
жена, сељак и сељанка, Срби, родом из Хрватске. Моја мајка Божана
је тим несрећним људима уступила опустели дом свога покојног брата,
Боре, да у њему живе, још 1993. Њима је, тамо у Хрватској, у
Славонији, попаљено и уништено, све. Тамо су им побијени оба сина
и ћерка. Ти људи су били ојађени, у годинама, несрећа их је толико
постарала да су изгледали много старији него што су стварно били.
Нису више имали где да се врате, и као да су на њих сви на свету
заборавили, осим оних Босиљковчана, који су им уступили две
њивице које су обрађивали и које су их храниле. Онда се жена
разболела, и није јој било лека… Једна несрећа сустиже другу. Жалим
што те избеглице нисам упознао боље, што нисам учинио нешто више
за њих..Нестали су су у пожару једне ноћи : да ли је узрок била
дотрајала електрична инсталација, или њихова старачка непажња, није
било могуће утврдити. Нестали су као да их никада није ни било. У
црном згаришту пепела, које је остало од ВЕЛИКЕ МАГАЗЕ,
изгорела је и лична библиотека покојног Боре Мишљеновића, као и
велики број његових дневника и бележница…Све је убрзо прекрио
снег, који је тих дана густо вејао…
Напролеће се излила Зуква и потопила некадашње двориште
покојног Боре Мишљеновића. И пошто је дигнут, северно, висок
бедем новог асвалтираног пута средином деведесетих, надошла
водурина није могла да отекне. Створила се велика мутна бара…
У тој сеоској бари (мочвари) нестао је читав један свет,
вредан легенди и спомена.
Ова епизода је потврдила: Смрт и катастрофа и трагедија су
поравнале оно што нису умели људи, разрешила је снагом својом
чувеном…Од „ВЕЛИКЕ МАГАЗЕ“ остао је само пепео, остала је
само ВЕЛИКА МАГАЗА Велике магазе.
И онај читалац који стигне довде и застане, пашће истога
трена мртав, ако помисли да није вредно труда да настави даље.
ВЕЛИКА МАГАЗЕ Велике магазе има судбину феникса: као што се
ова птица после петстотина година живота спали на ватри коју је сама
заложила, да би се родила подмлађенија,и лепша, тако и евентуални
читалац, нека крене кроз пепео и нестајање, да би се родио
подмлађенији и прекаљенији, друкчији… Уравнотеженији, ближи
Господу. Јер Небом и Паклом влада Господ помоћу равнотеже.
Духовна равнотежа омогућава човеку да може слободно да мисли, јер
што год човек мисли и хоће, односи се или на зло и обману која из
њега потиче, или на добро и истину која из њега потиче…“

(Уместо Пролога и Епилога)
 
У ПРЕДВЕЧЕРЈЕ / Када снег престане да пада / Наши се домови
уздижу / Високо изнад земље / У тај простор без звука / Где ни
лавеж пса/ Нити кликтај птице не досежу. // Ми смо као древни
морепловци:/ Наша су тела океан / А тишина је чамац / Господ
се побринуо / ЗА НАШЕ ДУГО И НЕПОЗНАТО ПУТОВАЊЕ.
Ове стихове Чарлса Симића прочитао сам први пут почетком
јесени 1990. године у књижари Матице српске, у Кнез Михаиловој
улици. (Објављени су у панчевачким Свескама, бр. 4, јун 1990, стр.
116). Свратио сам у књижару да купим новоизашли (октобарски) број
Летописа Матице српске који је управо објавио Повратак ујкином
дому. И налетео на изврсну песму америчког песника српског порекла,
која је у ствари у неколико стихова изразила на најбољи могући начин
онога што сам ја већ био написао. Никада нисам упознао Чарлса
Симића.
Књиге које сам био већ написао до 1988. године, одавно су
биле стале у ред КЊИГА БЕЗ БУДУЋНОСТИ (како је
својевремено и узгред тачно запазила „Српска реч“, од 8. јуна 1992.
године, стр. 59; види текст Чија је сабља?)
То се нарочито односило на оно што је носило наслов
ВЕЛИКА МАГАЗА. Јунаци ове књиге – писци или писари – зашто
то не рећи и за њеног са-купљача и приређивача ?), испуњавали су
АМАНЕТ.
Они су као они „древни морепловци“ Чарлса Симића: Господ
се побринуо за њихово дуго и непознато путовање.
За све књиге из циклуса КЊИГА БЕЗ БУДУЋНОСТИ,
а нарочито за оне које су настале на основу рукописне заоставштине
фамилије Мишљеновић, ВЕЛИКЕ МАГАЗЕ и других, важи оно што
је на најсажетији могући начин изразио Г. Бастос (аутор изванредног
романа ЈА, ВРХОВНИ). Ма колико то парадоксално звучало, све је
најпре било прочитано, па тек потом написано!
Позивам се на веома поузданог сведока, Бастоса:
„Уместо да каже и искаже нешто ново, ово штиво само
верно преписује оно што су други већ срочили и смислили. Према
томе, у овом приређеном облику нема ни једне једине странице, ни
једне једине реченицв, па ни једне једине речи, почев од наслова па доове завршне напомене, која на овакав начин није написана.
СВЕКОЛИКА НЕСАВРЕМЕНА ИСТОРИЈА ЈЕ СУМЊИВА,
волео је да каже Врховни. НИЈЕ ПОТРЕБНО ЗНАТИ КАКО
СУ НАСТАЛЕ ДА БИ СЕ ВИДЕЛО ДА ТАКВЕ
ИЗМИШЉЕНЕ ПРИЧЕ НИСУ ИЗ ВРЕМЕНА У КОМЕ СУ
НАПИСАНЕ. ПОСТОЈИ ВЕЛИКА РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ
КЊИГЕ КОЈУ САСТАВЉА ПОЈЕДИНАЦ И ПУШТА ЈЕ У
НАРОД. И КЊИГЕ КОЈУ ПРАВИ САМ НАРОД КОЈИ ЈУ ЈЕ
КАЗАО У ПЕРО. – Ето тако, још једном опонашајући
Диктатора ( а диктатори баш имају дужност да замењују писце,
историчаре, уметнике, мислиоце, итд.), са-купљач изјављује,
позивајући се на речи савременог писца, да се прича уткана у ове
БЕЛЕШКЕ своди на чињеницу да прича КОЈА ЈЕ У ЊОЈ
ТРЕБАЛО ДА БУДЕ ИСПРИПОВЕДАНА НИЈЕ
ИСПРИПОВЕДАНА. Према томе, личности и догађаји који су
овде приказани, заслужили су, по усуду писаног језика, ПРАВО
НА ИЗМИШЉЕНО И НЕЗАВИСНО ПОСТОЈАЊЕ, а на
добробит не мање измишљеног и независног читаоца“.
Догодило се невиђено чудо са оним што је, чини ми се, хиљаду
година, носило наслов ВЕЛИКА МАГАЗА.
Истинска Велика магаза у којој је био цео Босиљковац са
околином заљубила се у себе и зачела у себи још једну Велику магазу.
Велика магаза Велике магазе заљубила се и она у себе и зачела
је у себи још једну Велику магазу. И тако је то кренуло у бескрај.
Цео свет из Велике магазе требало је да буде у последњој
магази Велике магазе.
Ни једна од магаза у Великој магази није последња…
Један песник је знао смисао ове загонетке и поручио је:
НАЂИТЕ САДА СВЕТ.

Две нове антологије српске поезије 20 века у издању Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ

Истакнуто

Ознаке

Ових дана завршено је публиковање  две тзв. «скривене» антологије српске поезије 20. века Себични музеј, и Опало лишће, скривене у бројним верзијама и издањима антологије српске поезије Несебичан музеј  (1989; 2000; 2002;2003; 2004; 2005;  2006;2009). Себични музеј и Опало лишће публиковане су  као Веб издања у оквиру Сазвежђа З, на истоименим блоговима. Себични музеј је, по свему судећи, једна од најстрожијих  познатих натологија српске поезије до данас и представља избор поезије из опуса 17 српских песника. Опало лишће доноси избор из опуса око 250 српских песника, који су објављивали током 20 века – то је безмало један прави лексикон или Мала енциклопедија српске поезије 20. века.

Адресе ових  антологија српске поезије 20. века гласе : Себични музеј и  Опало лишће . Исти састављач, Белатукадруз (алиас Мирослав Лукић), публиковао је пре две године и Антологију ФЕНИКС (налази се на интернет адреси Антологија ФЕНИКС ), која је изузетно посећена! Уз објављено 8. издање Несебичног музеја (Пожаревац, Едиција Браничево, 2009) штампано на папиру, данашњи читалац, првенствено у Србији, и ситуацији је да се суочи са једним дугогодишњим антологичарским билансом једног од водећих књижевних критичара-песника у Срба. Како сазнајемо, могуће је да око београдског Сајма књига буде објављено као интернет издање и то 8. штампано на папиру издање Несебичног музеја (уколико пожаревачки издавач дозволи). У том случају би, слависти свуда по свету могли да на најбржи могући начин дођу  до несвакидашње књижевне грађе и подстицаја….

Finita la comedia!

Истакнуто

Ознаке

Знак препознавања ЗАВЕТИНА

Знак препознавања Пишчевих издања

СА ТРПЕЗЕ ИСПОД ХРАСТА ЛУЖЊАКА, пренеше остатке гозбе у подрум каменог Козјег Светилишта; почистише и доведоше у ред – часну трпезу, спрам месечине. Била је светла пролећна ноћ; сребрна у даљини. Отпутоваше  Браћа Белатукадруз, Рамза Зузин и његов кум Наста «Пас», песник  Великог враћања, Аксел Сенковић.

Серафим је остале госте увео у пространу гостинску собу, па у собу за разговор, али пошто им се није спавало, Серафим предложи да се прошетају.

Ноћ је била ведра, топла; тиха, само се из даљине, на југоистоку, чуо ехо влашке обредне музике. Небо осуто звездама.

Кад су сели у траву, Бранка рече нешто, као да јој је дошапнула нека трептава звезда, што вреди упамтити. «Увек занемим пред овим призором. У небу је љубав, зато што је љубав пријемчива за све оно што је у небу: Мир, разумевање, мудрост и срећа. Љубав прима све што се са њом слаже; она жуди за тим стварима, тражи их, њима се прожима, све као сама од себе, јер хоће да се богати и усавршава помоћу њих. Ја ово знам добро, чини ми се да сам то одувек знала, пријатељи моји. Љубав у мени испитује памћење, извлачећи из мене оно што јој одговара, она то прикупља и распоређује у себе и под себе, дајући предност једном пред другим, да би једно потпуно њој припало а друго да би јој служило. Прочитај нам сада, Сенковићу, то што си желео да прочиташ за трпезом? Прочитај нам; ниси се ваљда наљутио на Насту, он је као коњ арум».

Ф. Сенковић је говорио полако усред ноћне тишине, док је издалека допирао ехо влашке обредне музике, а негде из близине мирис расцветалих ружа.

Кад је завршио, «Артур Шопенхауер»  повика на сав глас:

«Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!»

И околни висови узвратише:

«Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!»

«Пријатељу, као да си ми ишчупао из душе, речи које си изрекао. Шта је од њих лепше, осим овог дивног ноћног неба изнад нас, и оне обредне музике у даљини? – рече Серафим Трималхионов.

«Артур Шопенхауер» опет се огласи. Играо се као дете.

«Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!»

И околни висови, опет, узвратише ехо:

«Ааааааааааааааааааааааааааааа!»

«Е, а сад је доста тога! – рече Доктор Вампирџија. «Идемо! Одмах! – рече Серафим.

Гости пођоше за њим низ брег према каменој кући, као да газе по снегу, по месечини. Кад уђоше у Козје Светилиште, на велики сто гостинске собе, Серафим Трималхионов баци пет џакова и пет ћебади, и нали пуне чаше прокупцем. Уместо речи здравице, он упита само: «Зар да преспавамо овако дивну пролећну ноћ и стрнџање? Идемо!

Бранка се, узевши један од џакова насмејала; насмеја се и Сенковић.

Џакове су понели «Артур Шопенхауер» и Доктор Вампирџија.

Серафим је возио кроз ноћ пажљиво, и довезао их у један уцеп од брегова. Док су протежући ноге, крај аута, истезали врат у правцу одакле допире влашка музика, видели су маскиране прилике, са џаковима на телима, како грабе уз окомит камењар према гротлу пећине. Пошли су низбрдо, кад је Серафим Трималхионов почео да се пресвлачи.

Филип се окренуо да види: није могао да га препозна, када је поскакујући као јарац, го од појаса наниже, потрчао узбрдо.

За Серафимом отрчаше «Артур Шопенхауер» и Доктор Вампирџија. Хукнуо је као сова, Серафим, ставивши длан на уста, и довикнуо: «Враћамо се пре зоре!

Филип и Бранка легоше на  ћебе у трави.

Можда је била поноћ: чули су испод брежуљка хуку потока, а високо, у стенама, у једној од пећина, ехо влашке обредне музике.

 

Пошиљка пуковника Амарилиса,  са поштанским жигом неке вароши из Шведске, тако гласи. Текст је имао наслов Finita la comedia!

Одломак из рукописа М. Лукић

 

Успавана душа Хомоља

Ознаке

 МАНАСТИР Заова, надомак Малог Црнића у Браничеву, готово је заборављена историјска врлет, запостављена чак и на туристичкој мапи Србије.
У близини Великог Села и Топонице, на путу Пожаревац- Петровац, ушушкана живописна котлина чува драгуљ српске историје и културе. До Заове се стиже питомом стишком долином, оном где не рађа само што се не посеје. Кроз сеновиту церову шуму са хиљаде стабала, омеђену изворима лековите воде, кривудава шљунковита стаза води право у духовну оазу, и авантуру стару пола миленијума.

Манастир Заова, у историјским изворима први пут поменут 1467. године, према легенди, подигнут је у другој половини 14. века, у доба владавине Кнеза Лазара (1371-1389). За постанак манастира везује се легенда опевана у песми „Бог ником дужан не остаје“.
Јелица је била сестра локалних властелина Павла и Радула. Павлова супруга толико је била љубоморна на њу да је убила своје дете, и за убиство оптужила заову. Браћа су Јелици наменила страшну казну. Везала су је за репове четири коња који су је растргли на четири стране света.
– На месту на коме је пало Јеличино тело настала је црква Заова. Где су пале очи настао је манастир Сестрољин, тамо где су пале руке манастир Рукумија, а Брадача на месту на које је пала брада – препричава легенду Горан Стокић, директор Туристичке организације Мало Црниће.
ЧувШи за трагедију, кнез Лазар овде се дуго молио, а потом саградио цркву. Покајање су касније затражила и браћа подигавши манастир.
У цркви, која се отвара на захтев верника, налази се Јеличин гроб и фреска која осликава трагичан догађај. У близини порте је лековити извор, а народ верује да је вода благотворна за вид. Црква је од 1993. претворена у манастир Браничевске епархије, а читава околина сада је манастирско имање.
Ово светилиште данас мирује заборављено у вековном сну. Ретки верници походе манастир, већина се враћа редовно. Мало је и излетника који у вреле дане траже освежење на оближњем језеру Заова у близини манастира до кога се долази кроз шуму.
На стаблима упозорење „забрањено бацање смећа – казна 25.000 динара“. Овде смећа нема, као ни јелена лопатара. Лековитог биља, ретких птица и рибљег блага у језеру има, што је добра позивница за туристе.
Скривена под ободима Хомољских планина, Заова опомиње на неправду према овом делу источне Србије. Природне лепоте и културно наслеђе заобилазе велике инвестиције, држава је скоро на њих заборавила, а душу им још чувају локални туристички посленици.
– Имамо велике планове да оживи сеоски туризам. Нетакнута природа, извори, језеро, стишка равница, одличне су претпоставке за развој општине Мало Црниће. Једино новац недостаје – каже Стокић. 

РУШЕН И ОБНАВЉАН
ЗАОВА је грађена у моравском стилу. Посвећена је архистратизима Михаилу и Гаврилу. Много пута је рушена и обнављана. Последњи пут у доба прве владавине Милоша Обреновића, када су је сељаци из Топонице рукама откопавали из зарушене земље. Живопис је из доба кнеза Александра Карађорђевића. Радио га је самоуки, и у то време врло тражени сликар Живко Павловић, даљи предак Милене Павловић Барили.

Успавана душа Хомоља | Репортаже | Novosti.rs.